"Az igazi egyetemi tanulmány az ifjúság öntevékenysége, amikor a hallgató aktívan részt vesz a kutatómunkában, a laboratóriumban, a szemináriumban, a tudományos foglalkozásban együtt dolgozik tanárával, társaival." Weszely Ödön

Vezetői megbízások

  • Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar dékánja (2006- )
  • ME Anyag- és Kohómérnöki Kar Beiskolázási Bizottság elnöke (1996-2002, majd 2004-2005);
  • ME Anyag- és Kohómérnöki Kar Tudományos Diákköri Tanács elnöke (2000-2006);
  • Miskolci Egyetem (ME) Anyagmérnök szak Anyagvizsgálat Ágazat vezetője (2001-2007);
  • Miskolci Egyetem (ME) Anyagmérnök szak Anyaginformatikai Ágazat vezetője (2000-2007);
  • Az „Anyaginformatikai ágazat beindítása az Anyag- és Kohómérnöki Karon, az oktatás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” PHARE projekt menedzsere (2000-2002);
  • Anyaginformatikai Laboratórium vezetője (2000-2006);