"Az igazi egyetemi tanulmány az ifjúság öntevékenysége, amikor a hallgató aktívan részt vesz a kutatómunkában, a laboratóriumban, a szemináriumban, a tudományos foglalkozásban együtt dolgozik tanárával, társaival." Weszely Ödön

Tudományos fokozatok

  • MTA doktora (2004, a disszertáció címe: Az anyagok szövetszerkezetének morfológiai anizotrópiája és rendezettsége, Magyar Tudományos Akadémia)
  • Habilitált doktor (2004, Miskolci Egyetem)
  • PhD (2003, Miskolci Egyetem, a kandidátusi fokozat alapján)
  • A műszaki tudomány kandidátusa (1993, a disszertáció címe: Irányítottan kristályosított Al-Cu ötvözet mikroszerkezete, Tudományos Minősítő Bizottság)
  • Műszaki egyetemi doktor (1979, a disszertáció címe: Eutektoidos acél izotermás ausztenitesedése, Nehézipari Műszaki Egyetem)