"Az igazi egyetemi tanulmány az ifjúság öntevékenysége, amikor a hallgató aktívan részt vesz a kutatómunkában, a laboratóriumban, a szemináriumban, a tudományos foglalkozásban együtt dolgozik tanárával, társaival." Weszely Ödön

Tanítványok

1992-től konzulense volt összesen 22 TDK dolgozatnak (közülük 17 dolgozat a Műszaki Anyagtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferenciáján I.-III. díjas, egy dolgozat az Országos Tudományos Konferencián I. díjas, két dolgozat III. díjas, egy dolgozat pedig ugyanott különdíjas), társ konzulense Boros Ferenc TDK dolgozatának, akit az Országos Tudományos Diákköri Tanács PRO SCIENTIA aranyéremmel tüntetett ki, 27 sikeres diplomamunkának, nyolc megvédett PhD értekezésnek (Csepeli Zsolt, Magyar Anita, Tomolya Kinga, Póliska Csaba, Gergely Gréta, Simon Andrea, Kardos Ibolya, Pázmán Judit), valamint hárman szereztek PhD abszolutóriumot irányításával.