"Az igazi egyetemi tanulmány az ifjúság öntevékenysége, amikor a hallgató aktívan részt vesz a kutatómunkában, a laboratóriumban, a szemináriumban, a tudományos foglalkozásban együtt dolgozik tanárával, társaival." Weszely Ödön

Publikációk és hivatkozások összesítése

MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat
Gácsi Zoltán adatai (2022.09.20)
Közlemény típusok
Száma
Hivatkozások1
Tudományos közlemények
Összes
Részletezve
Független
Összes
I. Tudományos folyóiratcikk
143
---
---
---
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
77
686
810
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
0
0
0
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven
---
9
44
47
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven
---
57
10
14
II. Könyvek
2
---
---
---
a) Könyv, szerzőként
0
---
---
---
idegen nyelvű
---
0
0
0
magyar nyelvű
---
0
0
0
b) Könyv, szerkesztőként
2
2
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
---
---
magyar nyelvű
---
1
---
---
III. Könyvrészlet
2
---
---
---
idegen nyelvű
---
1
0
0
magyar nyelvű
---
1
0
0
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben
133
---
---
---
idegen nyelvű
---
67
7
13
magyar nyelvű
---
66
3
5
Közlemények összesen (I.-IV.)
280
---
750
889
Absztrakt3
20
---
0
0
Kutatási adat
0
0
0
További tudományos művek4
36
---
1
2
Összes tudományos közlemény
336
---
751
891
Hirsch index5
12
---
---
---
Oktatási művek
3
---
---
---
Felsőoktatási művek
2
---
---
---
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű
---
2
17
23
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelven
---
0
0
0
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelven
---
0
0
0
Oktatási anyag
1
---
0
0
Oltalmi formák
1
---
0
0
Alkotás
0
---
0
0
Ismeretterjesztő művek
0
---
---
---
Folyóiratcikk
0
0
0
Könyvek
---
0
0
0
További ismeretterjesztő művek
---
0
0
0
Közérdekű vagy nem besorolt művek6
1
---
0
0
További közlemények7
4
0
0
Egyéb szerzőség8
0
---
0
0
Idézők szerkesztett művekre
---
---
0
0
Idézők disszertációban, egyéb típusban
---
---
77
80
Összes közlemény és összes idézőik
345
---
845
994
Megjegyzések
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
--- : Nem kitölthető cella
1A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítve a táblázat végén találhatók.
2Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3Csak a tudományos jellegű absztraktok.
4Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6Minden Közérdekű, Nem besorolt jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7Ide értve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra.
8Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
2022. szept. 20. 10:43