"Az igazi egyetemi tanulmány az ifjúság öntevékenysége, amikor a hallgató aktívan részt vesz a kutatómunkában, a laboratóriumban, a szemináriumban, a tudományos foglalkozásban együtt dolgozik tanárával, társaival." Weszely Ödön

Beosztások a Miskolci Egyetemen

  • Egyetemi tanár (2004-).
  • Egyetemi docens (1994-2004)
  • Egyetemi adjunktus (1988-94)
  • Tanszéki mérnök (1975-88)
  • Tudományos ösztöndíjas gyakornok (1974-75)